มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมความพร้อมระบบ DNS รองรับมาตรฐาน EDNS

          เนื่องจาก ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบ DNS หลักตัดสินใจร่วมกันที่กำหนดวันดีเดย์ ประกาศแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ DNS Flag Day ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริการ DNS ของทุกโดเมนในอินเทอร์เน็ต ต้องทำงานได้ตามมาตรฐาน EDNS ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  โดยทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมระบบ DNS รองรับมาตรฐาน EDNS เรียบร้อยแล้ว

          ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่า โดเมนใดมีปัญหาบ้าง โดยตรวจสอบได้ที่ https://ednscomp.isc.org/ednscomp โดยป้อนชื่อโดเมนในช่อง Zone Name


ภาพที่ 1 แสดงหน้าเว็บที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยป้อนชื่อโดเมนในช่อง Zone Name


 


ภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบเว็บ domain ku.ac.th

 
        ส่วนระบบ DNS คืออะไร DNS Flag Day มีความสำคัญอย่างไร สามารถศึกษารายละเอียดได้จากบทความ https://www.thaipr.net/it/909743

 

** ขอขอบคุณ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 10 มกราคม 2562

Tag :

  |  Last Update 16/01/2019  Time 11:45

Responsible By :   Administrator