มก. ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มก. ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย มีคณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน, คณะเกษตร บางเขน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 22 คน ร่วมเดินทางไปเป็นคณะกรรมการตัดสินและควบคุมนิสิต จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จากการแข่งขันทักษะทางการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ซึ่งผลปรากฏว่า ตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับคะแนนรวมสูงสุดอันประกอบไปด้วย 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 18 เหรียญ ดังนี้

          ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนิสิตทุกคน ที่มีความตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คว้าชัยชนะมาฝากพวกเราชาว KU

          สรุปเหรียญกีฬาทักษะ และกีฬาสากล:  http://www.agri.kmitl.ac.th/4jobb36kmitl/index.php/total

          ประมวลภาพทั้งหมด: https://www.facebook.com/4jobb36KMITL/

ที่มา : คณะเกษตร กำแพงแสน, 3 มกราคม 2562

Tag :

  |  Last Update 15/01/2019  Time 15:53

Responsible By :   Administrator