ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 2018

http://kugreensdgs.ku.ac.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UI GreenMetric World University Ranking 2018

ได้ที่ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 24 ธันวาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 15/01/2019  Time 15:53

Responsible By :   Administrator