งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 

"เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

เกษตรแฟร์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

              เป็นครั้งแรกในประวัติการของการจัดงานเกษตรแฟร์ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปลี่ยนโฉมงานเกษตรแฟร์ ซึ่งเป็นงานแฟร์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้เป็นงาน “กรีนแฟร์” เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขานรับนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล โดยร้านค้าในงานจะพร้อมใจกัน  งดใช้โฟม  ลดการใช้ Single use plastic  ร่วมกันคัดแยกขยะ  ลดการใช้พลังงาน  และจัดการน้ำเสีย เพื่อลดมลพิษ ลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากร

              นอกจากความเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้า ชมการประกวด และนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้ว ยังได้รับความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสจริง ด้วยการเรียนรู้วิธีคัดแยกขยะที่เต้นสาธิตรอบบริเวณงาน การแปรรูปขยะประเภทขวดและฝาพลาสติก การผลิตกระทงใบตอง ชมการแปรสภาพเศษอาหารในงานให้เป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ชมนวัตกรรมและนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะ การให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจก อบรม DIY จากวัสดุเหลือใช้ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสะสมแต้ม Green Card แลกของรางวัล และแวะ Check in ที่จุด แชะ&แชร์ ซึ่งตกแต่งด้วยเศษวัสดุ ร่วมกิจกรรมรับกล้าผักพันธุ์ดีจากศูนย์พืชผักเขตร้อน มก. โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เพาะกล้าผักในกระถาง Bio Plastic ที่มาจากแก้วน้ำใช้แล้วในงานเกษตรแฟร์ มอบเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม ณ กองอำนวยการ 1

              การจัดงานเกษตรแฟร์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ นอกจากได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ที่เป็นนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในงานแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคัล จำกัด และอีกหลายหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมกรีนแฟร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมลดโลกร้อน พกกระบอกน้ำ  สะพายถุงผ้า งดโฟม ลดพลาสติก และลงแอป Green Kaset Fair 2019 เดินเที่ยวทั่วงานพร้อมแผนที่นำทาง แชร์โลเคชั่น ค้นหาร้านค้า ดูโปรโมชั่น ค้นหาจุดบริการน้ำดื่มสะอาดจากเครื่องกรองน้ำคุณภาพนวัตกรรม มก. ที่ตั้งบริการอยู่รอบบริเวณงาน และร่วมกิจกรรมวิชาการน่าสนใจตลอดงาน  9 วัน ตั้งแต่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562


  ดาวน์โหลด Application ชื่อ InsideKU เพื่อดูข้อมูลงานเกษตรแฟร์บน Smart Phone ได้แล้ว   
 


 


 แถลงข่าว งานเกษตรแฟร์'62 วันที่ 17 มกราคม 2562   |    คลิปวีดีโอ 

 

 ผลงานนวัตกรรม

      ตัวอย่างผลงานนวัตกรรม

 

 โครงการเกษตรวิชาการ

 

 ตลาดนัดและสิทธิประโยชน์

 

 แผนผังการจัดงาน     |     แผนผังงาน ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์     |     แผนผังภายในงาน       

 

 นิทรรศการสาขาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ

 

 นิทรรศการ วิถีไทย วิถีเกษตร ช้อป ชิม แชร์

 

 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 ประกวด

 

 การประกวดแข่งขันทางประมง

   


รายละเอียด


รายละเอียด

   

รายละเอียด

รายละเอียด
   

 การประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร

   


รายละเอียด


รายละเอียด

   

รายละเอียด

รายละเอียด
   

รายละเอียด
 |  ประกาศเชิญชวน | ใบสมัคร 

รายละเอียด
   

 การประกวดสัตว์เลี่้ยง

   

รายละเอียด
 
 

 การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

   

ประเภทไม่ใช่อาหาร
รายละเอียด
 
   

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 21 ธันวาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 02/02/2019  Time 12:41

Responsible By :   Administrator