งานสัมมนา IT Workshop by OCS/KU & CISCO#2 Transformation to Smart KU

 
ลงทะเบียนออนไลน์ >>> https://goo.gl/7hZTxx
 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 25 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 25/10/2018  Time 10:02

Responsible By :   Administrator