กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


--------------------

เวลา ๐๗.๓๐ น.      - ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต บุคลากร พร้อมเพรียงกัน
                               ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

เวลา ๐๗.๔๐ น.      - วงดนตรี KU Wind Symphony บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”

เวลา ๐๗.๔๕ น.      - พระสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป มาถึงบริเวณพิธี
                             - อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                             - อธิการบดี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
                                ด้านหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙
                             - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                             - พระสงฆ์ให้ศีล  ผู้ร่วมพิธีรับศีล
                             - อธิการบดี นำกล่าวถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล
                             - พระสงฆ์อนุโมทนา
                             - พระสงฆ์รับบิณฑบาต

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - เสร็จพิธี

 

การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

----------------------------


เทปบันทึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา

" ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา โดยให้ชาวเกษตรศาสตร์ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริทุก ๆ เรื่อง

ของในหลวงรัชกาลที่  9 เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปฏิบัติผ่านหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ

มาปรับใช้ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย ฯลฯ  เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป "

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 3 ตุลาคม 2561
 

Tag :

  |  Last Update 04/10/2018  Time 13:36

Responsible By :   Administrator