บริการดาวน์โหลด WPS Office โปรแกรมใช้งานเอกสารสำหรับบุคลากร และนิสิตปัจจุบัน มก.

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด WPS Office โปรแกรมใช้งานเอกสาร สำหรับบุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ThaiWPS สนับสนุน มอบซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 70,000 ลิขสิทธิ์  ( 2 ปี )

 


ลงทะเบียนใช้งาน   |    คู่มือลงทะเบียน   |   จุดเด่นของโปรแกรม WPS Office

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 9 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 05/09/2018  Time 13:20

Responsible By :   Administrator