เชิญเที่ยวงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

          มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้า ฯ สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  เช่น ถุงยังชีพ 

 

          ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยของร้านมูลนิธิฯ  นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การจำหน่ายสินค้า โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ

++ ประชาสัมพันธ์ ++

        >> แผนการจัดการจราจร

       >> รายละเอียดงานสาธิตการทำอาหาร งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561

        >> รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมการออกร้าน

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., สำนักงานทรัพย์สิน, 4 มิถุนายน 2561

Tag :

  |  Last Update 28/06/2018  Time 17:20

Responsible By :   Administrator