สัมมนาวิชาการนานาชาติ ICELS2018 Environmental, Livelihood and Services

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ICELS2018 Environmental, Livelihood and Services

 

ประกอบด้วย 4 Theme ดังนี้

          Theme 1: Disaster of Climate Change
          Theme 2: Problematic water
          Theme 3: Food security
          Theme 4: Society


          โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 19-22 พ.ย. 61 ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park  สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและ Submission ที่ www.icels.org หรือ ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ 06-1736-4446 คุณภาคิน 08-9506-5608    หรือ : icels.org2018@gmail.com

ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อม, 16 พฤษภาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 10/10/2018  Time 14:54

Responsible By :   Administrator