หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สพฐ. 6 หลักสูตร

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โดยเปิดอบรม 6 หลักสูตรให้กับครูที่สนใจทั่วประเทศ โดยสามารถแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลัักสูตรที่สนใจ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหน หากมีผู้สนใจตามจำนวนที่ทางโครงการสามารถดำเนินการได้ อาจจะพิจารณาไปจัดให้ได้  "สนใจ สมัครก่อน ได้ก่อน หากระบบบอกว่าเต็มไม่ต้องกลัว เป็นการลงไว้เพื่อจองหลักสูตร เดี๋ยวระบบจะจัดการให้เอง" 
  
 


<<  ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม  >>
 
ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 25 เมษายน 2561

Tag :

  |  Last Update 31/05/2018  Time 11:20

Responsible By :   Administrator