ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11

17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561


          ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11 “LCA Food 2018 : 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food" ซึ่งจะจัดร่วมกับงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมเขียวและยั่งยืนครั้งที่ 7 (ICGSI 2018: International Conference on Green and Sustainable Innovation) ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยมีการจัดทุก ๆ 2 ปี ในทวีปยุโรปและอเมริกา มีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน จากหลายๆทวีป

          สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านเกษตรและอาหารนี้ ถือเป็นการจัดงานนี้ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านนี้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

          จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง และอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.lcafood2018.com/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณอัญญารัตน์ 0845403238 หรือ Website: http://www.vgreenku.org

ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อม, 13 กุมภาพันธ์ 2561

Tag :

  |  Last Update 07/08/2018  Time 10:28

Responsible By :   Administrator