งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เกษตรแฟร์ ที่ Play Store ได้แล้ว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ เกษตรแฟร์ ได้แล้วที่ Play strore

 

         งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ธีมงาน “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโยลี และนวัตกรรมของภาครัฐ และภาคเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้นำไปบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป  นอกจากนี้แล้วยังมีการจำหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภท ให้เลือกซื้อ เลือกชม เลือกชิมได้ภายในงาน อาทิ สินค้า OTOP ประจำท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป (เครื่องแต่งกาย) ผ้าไหม ผ้าฝ้าย แปรรูป เสื้อสำเร็จรูป สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เครื่องมือทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตรทั้งอุปโภคและบริโภค ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล มะขามหวานเลื่องชื่อ หอม กระเทียม งานฝีมือท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ อาหารคาวหวานพื้นเมือง อุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีพื้นที่การจัดงาน กว่า 13 โซน [ รายละเอียดร้านค้าโซน 13 โซน ]

     ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ เกษตรแฟร์ ได้แล้วที่ Play strore

 

นิทรรศการ


[ รายละเอียด ]

[ ผลงานนวัตกรรม ]


[ รายละเอียด ]
 

[ รายละเอียด ]
 

 

ผังงานวันเกษตรแห่งชาติ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
 


รายละเอียด  ]
 

รายละเอียด  ] [  รายละเอียดโซน 13 โซน ]

ผังการจราจรเตรียมงานวันเกษตรแห่งชาติ

[ ดาวน์โหลด ]
 

 

กิจกรรมการประกวดคณะประมงขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง
งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 < รับสมัครถึงวันที่ 26 ม.ค. 61 >
[ รายละเอียด ]

  ประกวดปลากัด
27 มกราคม 2561
ประกวดวาดภาพ  |  แข่งขันการจัดตู้ปลา | 29 มกราคม 2561
  ประกวดแต่งกลอนจากภาพ  |  30 มกราคม 2561รายละเอียด ]
รายละเอียด ][
  รายละเอียด  ][ รายละเอียด ]
 รายละเอียด  ]
 


 

 

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 21 ธันวาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 01/02/2018  Time 20:50

Responsible By :   Administrator