งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560

 

ผังการจัดงาน   |      กำหนดการ

 

ขอเชิญชวนหน่วยงานส่งการแสดงประกวด งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2560 

ภายใต้ธีม  "นนทรีปีใหม่ 4.0"

ชิงรางวัลเงินสด รวม 22,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เงินสด 3,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินสด รางวัลละ 2,000 บาท

 

ส่งชุดการแสดงได้ที่ กองกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรสาร 0-2942-8151

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

                                   ข้อปฏิบัติ   1. หน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน ส่งได้หน่วยงานละ 1 ทีม
                                                   2. จำนวนผู้แสดงไม่ต่ำกว่า 5 คน

                                                   3. ทีมนักแสดงจำกัดเฉพาะอาจารย์และบุคลากร (ยกเว้นนิสิต)
                                                   4. ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน 5 นาที
                                                   5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
                                                   6. เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
                                                       6.1  ความสวยงาม เช่น ลีลา ท่าทาง เครื่องแต่งกาย
                                                       6.2 ความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมกับผู้ชม
                                                       6.3 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการแสดง
                                                       6.4 ความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
                                                       6.5 ความเหมาะสมของเวลาที่ทำการแสดง


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 12 ธันวาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 28/12/2017  Time 10:57

Responsible By :   Administrator