ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา KU 4.0 Smart U Smart Life

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาและร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ มก. สู่ KU 4.0 อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด Cashless Society และเติมเต็มศักยภาพสังคมดิจิทัลของประเทศ ในหัวข้อ KU 4.0 Smart U Smart Life ” วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

          พบกับ Vision : KU 4.0 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ 10 เรื่องน่ารู้ กับ KU 4.0 จะทำให้ชีวิตชาว KU ดีขึ้นอย่างไรบ้าง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แม่น้ำเปลี่ยนทิศ ” (Cashless Society) และ “พลิกมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน” กับ CEO ของ SCB

          ทดลองใช้ QR Code จ่ายค่าอาหาร ในราคาเพียง1 บาท และร่วมลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย กับกิจกรรมพิเศษภายในงานสัมมนา ฯ

          ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารและของรางวัล จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ใน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่ง SMS พิมพ์ KU<วรรค>ชื่อ<วรรค>นามสกุล ส่ง มาที่ 45 45222
  2. หรือ แสกน QR Code ตามแนบ

       

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 1 ธันวาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 14/12/2017  Time 15:34

Responsible By :   Administrator