อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิศราชธรรม เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. พระชนมมายุ 88 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี และวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงซักถามปัญหาจากชาวบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดในพื้นที่นั้น ๆ พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย การเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรท้องที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของไทยด้วยความยากลำบาก พระองค์ท่านทรงแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาน้ำท่วมทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จต่างประเทศน้อยมาก ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับประชาชนของพระองค์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกินมีใช้ มีผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ให้พวกเราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้  โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ กว่า 4,000 โครงการ

  กำหนดการ

 

 

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 16 ตุลาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 17/10/2017  Time 14:42

Responsible By :   Administrator