การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56

The 56th Kasetsart University Annual  Conference 
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

http://annualconference.ku.ac.th/<<  ดาวน์โหลด สูจิบัตร  >>

 

 

ที่มา : กองบริการการศึกษา, 20 พฤศจิกายน 2560

Tag :

  |  Last Update 29/01/2018  Time 16:08

Responsible By :   Administrator