สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอเชิญส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

... ถ้าคุณมีไอเดียสร้างสรรค์ อย่าเก็บไว้คนเดียว

เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว

Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA2018)

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

          เพื่อตอบรับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและผู้สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและก้าวสู่เชิงพาณิชย์อย่างมั่นใจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบ จนกระทั่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)ประเภทการประหยัดพลังงาน 2)ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3)ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต 4)ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จะมีการตัดสินผลงานการประกวดในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

          เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 4 ธันวาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th สอบถามโทร 092-557-3022 หรือกด Like เพจการประกวดได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/TGDA.Thailand

ดาวน์โหลด :  ใบสมัคร

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 4 กันยายน 2560

Tag :

  |  Last Update 25/09/2017  Time 11:05

Responsible By :   Administrator