การเดินทางมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เดินทางโดย

          1. รถขนส่งสาธารณะ ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
                    สาย 29
(รังสิต – หัวลำโพง)
                    สาย 59 (รังสิต – สนามหลวง)
                    สาย 187 (หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 - ท่าน้ำสี่พระยา)
                    สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
                    สาย 538 (รพ.สงฆ์ - ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
                    สาย 555 (รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
          2. รถยนต์  จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง  ผ่านถนนหมายเลข 31 และทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เดินทางโดย

          1. รถขนส่งสาธารณะ ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                   สาย 555 (รังสิต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

          2. รถยนต์ จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มุ่งหน้าทางตะวันตก ไปตามถนนสุวรรณภูมิ 2 เข้าสู่สุวรรณภูมิ 5 ใช้ทางลาดไปยัง บางปะอิน/ถนนกาญจนาภิเษก/กรุงเทพ/พระราม 9  ตัดเข้าไปยัง กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่/ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ต่อทางด่วนขั้นที่ 2 ใช้ทางออกเข้าสู่ ดินแดง ตัดเข้าไปยัง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ไปตามถนนหมายเลข 31 เข้าทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ขึ้นจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น B1

                   ขึ้น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ มาลงที่ สถานีพญาไท แล้วต่อ รถไฟฟ้า BTS มาลง สถานี
                   หมอชิต จากนั้น เดินทางด้วย รถขนส่งสาธารณะ

                   สาย 24 (ประชานิเวศน์ 3 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

       สาย 26 (มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

       สาย 29 (รังสิต – หัวลำโพง)

       สาย 39 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

                   สาย 59 (รังสิต – สนามหลวง)

       สาย 104 (ปากเกร็ด - หมอชิต 2)

                   สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

                   หรือแท็กซี่ ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/04/2016 เวลา 15:58

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ