A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/adms.php

Line Number: 2839

.:: Kasetsart University ::.

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 
  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 
  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-1989-7706 ,08-1889-3748
  อีเมล์:  -
 
  นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายชาญ ธาระวาส
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-9069-4406
  อีเมล์: polio_plus@hotmail.com
 
  นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายชัย นิมากร
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  ศาตราจารย์พิเศษ ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2580-1512  โทรสาร 0-2954-8315
  อีเมล์: -
 
    นายสินชัย สวัสดิชัย
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายสุเทพ วงศ์รื่น
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2579-2419 , 0-2579-9920
  อีเมล์: -
 
  นายสัตว์แพทย์ จำเรือง พานเพียรศิลป์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 038-272719  โทรสาร 038-758236
  อีเมล์: -
 
  ดร.ทองเปลว กองจันทร์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2669-4247 มือถือ 08-9609-6606
  อีเมล์: -
 
  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2229-1012 ,08-5440-8434
  อีเมล์: -
 
  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2590-5100 ,0-2590-5167  โทรสาร 0-2590-5047
  อีเมล์: -
 
  นายสกล มงคลธรรมากุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2271-4343 โทรสาร 0-2271-4343
  อีเมล์: -
 
  นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์:
 
  นายวิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายปรีชา ใคร่ครวญ
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
  เภสัชกร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: -
  อีเมล์: -
 
   

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 07/06/2019 เวลา 15:01

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกลาง , กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะบทความ