วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

          วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการเพื่อภาคอีสาน มีหน่วยงานประกอบด้วย 1 สำนัก
   
      สำนัก      
       สำนักงานวิทยาเขต       
     

 

 

 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/12/2015 เวลา 08:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ