วิทยาเขตศรีราชา

 

    วิทยาเขตศรีราชา มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการบริหารภาคตะวันออก มีหน่วยงานประกอบด้วย  1 สำนัก
 
      สำนัก
       สำนักงานวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/11/2014 เวลา 10:47

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ