A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/adms.php

Line Number: 2839

.:: Kasetsart University ::.

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

          กองทุนสวัสดิภาพนิสิตเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ....  
     
  หลักฐาน  
    1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรนิสิต
4. สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที
 
       
  สถานที่ให้บริการ  
    หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
กองกิจการนิสิต 
โทร. 0-2118-0186
ดูรายละเอียดที่ www.sw.sa.ku.ac.th
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/07/2018 เวลา 14:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ