English 
     หน้าแรก > ผู้เยี่ยมชม
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

เกษตรแนะนำตัว
 

> ทัวร์เกษตร ชุด 1
> รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


 
วีดิโอ
 
> แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> The Other Sides of Cyber Bike
> วีดิโอสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ภาษาไทย | english |
 
หน่วยงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์วิดีโอ โปรดติดต่อได้ที่ www@ku.ac.th
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 
> ร้านอาหาร
>
ร้านค้า
>
โรงอาหารกลาง
>
สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
>
สนามกีฬา
>
สถานพยาบาล มก.
>
ศูนย์หนังสือ มก.
>
ที่ทำการไปรษณีย์
>
ธนาคาร
>
การขอมีบัตรจอดรถในมหาวิทยาลัย
>
การแนะนำการเดินทาง
>
เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก.
 
นานาสาระลิงค์
 
>
KU e-Magazine
   รวบรวมบทความเกี่ยวกับด้านการเกษตร ด้านไอที-คอมพิวเตอร์ และเรื่องน่ารู้ เป็นประจำทุกเดือน
 
>
สาระน่ารู้ประจำสัปดาห์
   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
>
สารพันความรู้ สู้วิกฤติ เศรษฐกิจไทย
   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำอาชีพเสริม เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย
 
>
นานาสาระลิงค
   แหล่งรวบรวมเว็บไซด์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
 
>
Digital Library For Thai Schoolnet
   โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิชาหลัก ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
   และอื่น ๆ
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : October 5, 2009