คลังวิดีโอ

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนภายในมหาวิทยาลัย เรามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างครบครัน

11 พฤษภาคม 2563
840
0
รอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมสำหรับนิสิตและบุคลากรในทุกด้าน

9 พฤษภาคม 2563
707
0
ทำไมต้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทสัมภาษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 พฤษภาคม 2563
710
0