โครงการ Startup Thailand League 2022

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

14 ธันวาคม 2563
1776
0
รับสมัครนิสิต มก. มาเรียนรู้ทำงานผ่าน การบริหารจัดการโครงการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

1 ธันวาคม 2563
934
0
ประกาศวิชาเรียน ปลาสวยงาม

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

23 พฤศจิกายน 2563
976
0
โครงการประกวดสื่อส่งเสริมวินัยนิสิต

เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท

6 พฤศจิกายน 2563
765
0