โครงการสัมมนากิจการนิสิต ผ่านระบบ Webex Meeting

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 4 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม G-Beyond Limits Career

18 และ 26 มิถุนายน 2564

บางเขน
10 มิถุนายน 2564
41
0
กิจกรรม Professional Presentation Skills

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
106
0
KU NEXT : Digital Literacy by OCS

เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ นิสิต มก. ตลอดปีการศึกษา 2564

บางเขน
1 มิถุนายน 2564
182
5
เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
12 พฤษภาคม 2564
121
0