โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ นิสิต มก. ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

ประกาศเมื่อ: 26 ตุลาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พ.ย. 65

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
360
1
โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 12

รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

บางเขน
1 พฤศจิกายน 2565
142
1
แบบสำรวจความต้องการหอพักนิสิต มก.

เพื่อพัฒนาพื้นที่หอพัก ถึง 14 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
28 ตุลาคม 2565
98
0
รับสมัครนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

บางเขน
10 ตุลาคม 2565
217
1