โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มก. ปี 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พ.ย. 65

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
360
1
โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 12

รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

บางเขน
1 พฤศจิกายน 2565
141
1
แบบสำรวจความต้องการหอพักนิสิต มก.

เพื่อพัฒนาพื้นที่หอพัก ถึง 14 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
28 ตุลาคม 2565
98
0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ นิสิต มก. ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

รุ่นที่ 3 สมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
26 ตุลาคม 2565
199
1