เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.ประจำปี 2564

Array ( [_id] => 546 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.ประจำปี 2564 [_desc] => ประจำปี 2564 [_thumb_url] => web-upload/202011/m_news/339/thumbnail_524f3581f7973ce07195bca7d3d5f1ce.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นิสิตเฉพาะ มก. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้

          1.รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ เฉพาะเครื่องที่เข้าอบรม 25% (สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้จนจบระดับการศึกษานั้น ๆ )

          2.นิสิตปริญญาตรี มก. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ หัวข้อการบรรยาย  

[_dtmins] => 1605165964 [_dtmupd] => 1605165975 [_order] => 52 [_status] => Disable [_count] => 861 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1605114000 [_dtmsto] => 1626627600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต-มก-ประจำปี-2564 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 4911 [_mid] => 339 [_did] => 546 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_name] => QRCODE.jpg [_desc] => [_file_name] => 6d3e2418f2a0a6bdf5194484992c80a2.jpg [_file_type] => jpg [_file_size] => 1324634 [_file_url] => web-upload/202011/m_news/339/546/file_photo/6d3e2418f2a0a6bdf5194484992c80a2.jpg [_count] => [_dtmins] => 1605165964 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_datakey] => Photo ) ) [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 820 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 [_desc] => นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_b92e02ceb83999692fbbd909ecd16b3e.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/PR(1).jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1619601734 [_dtmupd] => 1619677728 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 80 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619542800 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-COVID-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 1 [_view] => 28 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 819 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19 [_desc] => นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_4234d12a009ec5d9ff85c98991cb8820.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/nontri_covid.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/nontri_covid1.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/nontri_covid2.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/nontri_covid3.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619591998 [_dtmupd] => 1619592045 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 79 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619542800 [_dtmsto] => 1624986000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95-Covid-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 5 [_view] => 21 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 806 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิต มก. [_desc] => ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_a1ee923a4cd4d3edd67b7e253fdb9765.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/Poster_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619170786 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 201 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619110800 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%81 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 7 [_view] => 92 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 803 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. ออนไลน์ [_desc] => ติวฟรี สำหรับนิสิต มก. ปัจจุบัน และนิสิตเก่า [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_4c92c3e0544e708b59a26d5bafd8f5fa.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20%E0%B8%81_%E0%B8%9E_%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20%E0%B8%81.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619148124 [_dtmupd] => [_order] => 5 [_status] => Enable [_count] => 172 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619110800 [_dtmsto] => 1622134800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 1 [_view] => 65 [_like] => 0 ) ) [_share] => 5 [_view] => 146 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นิสิตเฉพาะ มก. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้

          1.รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ เฉพาะเครื่องที่เข้าอบรม 25% (สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้จนจบระดับการศึกษานั้น ๆ )

          2.นิสิตปริญญาตรี มก. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ หัวข้อการบรรยาย  

อัลบั้มภาพ :
QRCODE.jpg
ประกาศเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19

นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19

บางเขน
28 เมษายน 2564
80
1
นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19

นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19

บางเขน
28 เมษายน 2564
79
5
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิต มก.

ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

บางเขน
23 เมษายน 2564
201
7
ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. ออนไลน์

ติวฟรี สำหรับนิสิต มก. ปัจจุบัน และนิสิตเก่า

บางเขน
23 เมษายน 2564
172
1