เชิญชวน นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบทีม KU English Infographic and Presentation Contest 2021

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ The EU-ASEAN HPC School 2022

5-10 ธันวาคม 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บางเขน
21 กรกฎาคม 2565
62
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครถึง 19 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565
403
1
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

บางเขน
16 มิถุนายน 2565
7553
3
”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

บางเขน
15 มิถุนายน 2565
354
0