เชิญชวนนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-24 ปี ทีมละ 5-8 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมส่งใบสมัครและแผนงานโครงการเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนในการทำโครงการ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

          เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครผ่านการสแกน QR Code หรือคลิก https://tinyurl.com/pbw67v4y

          กรอกใบสมัครและแผนงานโครงการ ส่งมายัง อีเมล project.edfthai@gmail.com ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ เงินสนับสนุนในการทำโครงการตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 50,000 บาท/ทีม

          ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง Facebook Page: Young Health Programme Thailand https://www.facebook.com/YoungHealthProgrammeThailand
และ EDF Thailand https://www.facebook.com/edfthai ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และการรับสมัครได้ที่ พี่มุก 095-528-7381 อีเมล: project.edfthai@gmail.com

 

ประกาศเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับปริญญา

บางเขน
28 กรกฎาคม 2564
65
0
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
23 กรกฎาคม 2564
471
0
ประกาศ นิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน

ให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้ ...

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
2844
8
รับสมัครทุนการศึกษา SHINSHOKAI

เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ค. 64

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
381
3