เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกาษา มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ ร่วมงานวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน

15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารชูชาติ กำภู

บางเขน
5 มีนาคม 2564
65
1
เชิญชวนนิสิต ส่งคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชิงทุนการศึกษา รวม 48000 บาท

บางเขน
25 กุมภาพันธ์ 2564
86
1
เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบใหม่

รับสมัครถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

บางเขน
4 กุมภาพันธ์ 2564
4399
27