เชิญชวนนิสิตต่างชาติเข้าร่วมขายอาหารนานาชาติและแสดงความสามารถอื่นๆ ในงานเกษตรแฟร์ 2566

          ขอเชิญชวนนิสิตต่างชาติเข้าร่วมขายอาหารนานาชาติและแสดงความสามารถอื่นๆ ในงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3-11 ก.พ. 66 โดยนิสิตไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง9 วัน สามารถจัดสรรเวลาได้ตามที่สะดวก ทั้งนี้ทางกองวิเทศสัมพันธ์จะทำบันทึกขอความอนุเคราะห์อาจารย์เจ้าของวิชาให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน 

          นิสิตที่สนใจลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้   https://forms.gle/2uwtDxUTK2iyskdD7  ภายในวันที่ 15 ม.ค. 66
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
31 มกราคม 2566
24
0
นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

บางเขน
30 มกราคม 2566
80
1
KU Job Fair & Education 2023

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
26 มกราคม 2566
505
0