สำรวจความต้องการรับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 1 ของนิสิต มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 30 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
23 กรกฎาคม 2564
663
0
ประกาศ นิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน

ให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้ ...

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
3044
8
ข้อควรปฏิบัติของนิสิต มก. ที่ได้คิวฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อควรปฏิบัติของนิสิต มก. ที่ได้คิวฉีดวัคซีน COVID-19

บางเขน
10 กรกฎาคม 2564
1278
0
ประกาศ รอบเก็บตกของนิสิต มก. ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน

ผ่าน App NISIT KU รอบเดือนมิถุนายน 2564

บางเขน
30 มิถุนายน 2564
4028
8