สบค. เปิดให้นิสิตจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบปลายภาค online

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้นิสิตจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสอบปลายภาค Online ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 2564
          ต้องใช้ account KU Google (xxxxx.x@ku.th) ในการกรอกแบบฟอร์ม
 กดส่งข้อมูล 1 ครั้ง ต่อการสอบ 1 รายวิชา
          แสดงบัตรประจำตัวนิสิตในการใช้บริการ
          สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3aFySRI
          การแต่งกาย : ชุดสุภาพ  (ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น และไม่สวมรองเท้าแตะ)
          หากทำการกรอกข้อมูลไม่สำเร็จสามารถติดต่อแจ้งปัญหาได้ที่หมายเลข 08-515-32666
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบทุนการศึกษา มก. ประจำปีการศึกษา 2564

รูปแบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2564
33
1
นิสิตหอใน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

สมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2564
24
0