รับสมัครนิสิตหอพัก (หอใน) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

***เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในส่วนของ หอพักภายใน (หอใน)***

รับสมัครนิสิตหอพัก (หอใน) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตรหัส 66 เท่านั้น)

สมัครและกรอกรายละเอียดผ่านระบบ Online ได้ที่

Link: https://forms.gle/Sq4ZuwrPiJmegt4W7 

“สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2566“

***อ่านคำอธิบายใน Link ให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลสมัคร***

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เว็บไซต์งานหอพัก  : https://sa.ku.ac.th/division/do/

facebook : https://www.facebook.com/KU.Dormitory.Bangkhen

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 83

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 83

บางเขน
26 พฤษภาคม 2566
12135
0
การแต่งกายนิสิตใหม่

สถานที่จำหน่ายชุด และเครื่องหมายนิสิต

บางเขน
23 พฤษภาคม 2566
2898
0
การขอเทียบหน่วยกิตจากคอร์สเรียนศูนย์ภาษา

สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน
18 พฤษภาคม 2566
296
0