รับสมัครนิสิตหอพัก (หอใน) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

***เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในส่วนของ หอพักภายใน (หอใน)***

รับสมัครนิสิตหอพัก (หอใน) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

(สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตรหัส 66 เท่านั้น)

สมัครและกรอกรายละเอียดผ่านระบบ Online ได้ที่

Link: https://forms.gle/Sq4ZuwrPiJmegt4W7 

“สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มิถุนายน 2566“

***อ่านคำอธิบายใน Link ให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลสมัคร***

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เว็บไซต์งานหอพัก  : https://sa.ku.ac.th/division/do/

facebook : https://www.facebook.com/KU.Dormitory.Bangkhen

ประกาศเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
214
0
โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
678
0