รับสมัครนิสิตจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเกษตรแฟร์ 2565 วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

บางเขน
12 มกราคม 2565
8656
46
รับสมัครนิสิต มก. ร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนิสิต มก. ร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

บางเขน
4 มกราคม 2565
1734
0
เชิญชวนนิสิต มก. เข้าทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล

เปิดสอบรอบที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

บางเขน
7 ธันวาคม 2564
1497
1