ประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น 2563 ครั้งที่ 1


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิต มก. ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย

สามารถลงชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
45
0
KU Next : Digital Literacy by OCS ให้แก่นิสิต มก.

เลือกเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่สนใจได้ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
72
0
ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
193
0
KU HAPPY PLACE CENTER

บริการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

บางเขน
11 กันยายน 2563
313
0