ประกาศ สำรวจนิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน AZ เข็ม 1

ประกาศเมื่อ: 4 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ นิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน

ให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้ ...

บางเขน
16 กรกฎาคม 2564
3141
0
ประกาศ รอบเก็บตกของนิสิต มก. ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน

ผ่าน App NISIT KU รอบเดือนมิถุนายน 2564

บางเขน
30 มิถุนายน 2564
4150
0
เชิญชวนนิสิต มก. เข้าทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล

เปิดสอบรอบที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

บางเขน
7 ธันวาคม 2564
29
0