ประกาศ มก. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับปริญญา

บางเขน
28 กรกฎาคม 2564
969
0
การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
27 กันยายน 2564
29
0
โครงการ KU Change Agent for Community

ลงทะเบียน 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
170
0