ประกาศ นิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับปริญญา

บางเขน
28 กรกฎาคม 2564
65
0
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19

ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
23 กรกฎาคม 2564
473
0
เชิญชวนนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน

ทีมละ 5-8 คน เพื่อรับเงินสนับสนุนโครงการ สมัครถึง 31 ก.ค. 64

บางเขน
15 กรกฎาคม 2564
223
0
รับสมัครทุนการศึกษา SHINSHOKAI

เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ค. 64

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
381
3