นิสิต มก.ทุกวิทยาเขต ขอรับซิมเน็ตได้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวดี !! สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต
การขอรับอินเตอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนและจำเป็น

นิสิตสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี KU-Google (@ku.th) ได้ที่:

https://forms.gle/wLzVzvhfAEN57goY9


* ซิมมีจำนวนจำกัด พิจารณาตามความจำเป็นของนิสิต และลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิต มก. ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย

สามารถลงชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
50
0
KU Next : Digital Literacy by OCS ให้แก่นิสิต มก.

เลือกเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่สนใจได้ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
74
0
ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
195
0
KU HAPPY PLACE CENTER

บริการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

บางเขน
11 กันยายน 2563
318
0