นิสิตบางเขน ขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
42
0
KU HAPPY PLACE CENTER

บริการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

บางเขน
11 กันยายน 2563
66
0
เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมกิจกรรมนิสิตสร้างสรรค์ K&U Together

ในกิจกรรม Positive thinking for your life 24 กันยายน พ.ศ. 2563

บางเขน
10 กันยายน 2563
95
0
แจกฟรี ! ส่วนลด TOEIC มูลค่า 600 บาท

ทั้งนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เพียงสแกน QRcode

บางเขน
3 กันยายน 2563
236
1