นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2

สามารถดำเนินการยื่นกู้ยืมในระบบ e-studentloan ได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 และเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมตามรายละเอียดด้านล่าง

**สำหรับการมายื่นเอกสารทั้งหมดที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมและดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆต่อไปนั้น

หน่วยกองทุนฯจะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการอีกครั้ง

โปรดติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิต มก. ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย

สามารถลงชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
50
0
KU Next : Digital Literacy by OCS ให้แก่นิสิต มก.

เลือกเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่สนใจได้ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
74
0
ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
195
0
KU HAPPY PLACE CENTER

บริการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

บางเขน
11 กันยายน 2563
318
0