นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2

สามารถดำเนินการยื่นกู้ยืมในระบบ e-studentloan ได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 และเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมตามรายละเอียดด้านล่าง

**สำหรับการมายื่นเอกสารทั้งหมดที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เพื่อพิจารณาการให้กู้ยืมและดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆต่อไปนั้น

หน่วยกองทุนฯจะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการอีกครั้ง

โปรดติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
20
0
เตรียมความพร้อมพิชิต TOEIC

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ส.ค. 63

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
33
0
Senoir project To Premium project

ร่วมส่งผลงานได้ ตั่งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

บางเขน
10 สิงหาคม 2563
51
0
โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน ”KU Buddy”

กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีจิตอาสาและช่วยเหลือเพื่อน

บางเขน
10 สิงหาคม 2563
49
0