คณะบริหารธุรกิจ มอบทุนสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี

***ลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนได้ที่*** 

https://forms.gle/jnP2nzCFkAfa3A6d9
 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นิสิต มก. ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย

สามารถลงชื่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
50
0
KU Next : Digital Literacy by OCS ให้แก่นิสิต มก.

เลือกเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่สนใจได้ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
74
0
ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
195
0
KU HAPPY PLACE CENTER

บริการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล

บางเขน
11 กันยายน 2563
318
0