ขอเชิญน้องนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิด Help Desk และ Mini KITS

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะแนวศึกษาต่อ On Tour

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

บางเขน
2 กรกฎาคม 2567
64
0
NisitKU version 2.8.0 Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

เพิ่มฟีเจอร์ตารางเรียน ข่าวด่วน และข่าวประชาสัมพันธ์

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
198
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) สมัครถึง 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
378
0