ขอเชิญน้องนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิด Help Desk และ Mini KITS

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
41
0
หอประวัติ มก. ขอเชิญนิสิตปี 1 ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเข้าชมนิทรรศการ

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2566

บางเขน
9 สิงหาคม 2566
598
0