ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ The EU-ASEAN HPC School 2022

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยหลังปริญญาเอก อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ที่มีความรู้ความสนใจ เกี่ยวกับการประมวลผลสมรรถนะสูง (High-Performance Computing: HPC) หรือมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่องานวิจัย อาทิเช่น ด้าน Life Sciences, Disasters และ Climate Change เข้าร่วมหลักสูตร Intensive Courses ของ The EU-ASEAN High-Performance Computing School 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ The Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI) ในวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2565 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565


          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครที่ hpcschool.net/apply

 

ประกาศเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

โดย KU Happy Place Center

บางเขน
14 กันยายน 2565
95
0
โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยังยืน ESG

สำหรับนิสิต มก. วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2565

บางเขน
7 กันยายน 2565
124
0