ขยายเวลารับสมัครนิสิต ที่มีความสนใจในการทำค่ายกิจกรรมต่าง ๆ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายละเอียดค่าย  >>  www.ku.ac.th/cyberavengers

ผู้สนใจกรอกฟอร์มได้ที่  >>  cubic.camp/kuapply

ประกาศเมื่อ: 8 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลารับสมัครนิสิต ที่มีความสนใจในการทำค่ายกิจกรรม

ค่าย Cyber Avengers Camp สัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 27 ก.พ. 64

บางเขน
18 มกราคม 2564
65
0
ประกวดภาพถ่ายนิสิต ประจำปี 2564

ภายใต้หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนนิสิตในมุมมองของฉัน : Exchange Experiences through my eyes”

บางเขน
13 มกราคม 2564
142
1
นนทรีอาสา บริจาคโลหิต

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 64

บางเขน
6 มกราคม 2564
211
1