การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 12

รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

บางเขน
1 พฤศจิกายน 2565
141
1
แบบสำรวจความต้องการหอพักนิสิต มก.

เพื่อพัฒนาพื้นที่หอพัก ถึง 14 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
28 ตุลาคม 2565
98
0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ นิสิต มก. ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

รุ่นที่ 3 สมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
26 ตุลาคม 2565
199
1
รับสมัครนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

บางเขน
10 ตุลาคม 2565
217
1