คลังเพลงเกษตร


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
KU SOUND BANK หรือ ธนาคารเสียง เพลงเกษตรฯ

เกิดขึ้นจากแนวคิดและความตั้งใจของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ต้องการสร้างสรรค์เพลงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ตลอดจนนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความต้องการจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น สามารถนำเพลงไปใช้ได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการผลิตเสียงเพลงเหล่านี้ขึ้นมา ในรูปแบบและอารมณ์ที่หลากหลายสำหรับการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตามแนวคิดและความตั้งใจของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"KU SOUND BANK" ธนาคารเสียง เพลงเกษตรฯ สามารถดาวน์โหลดเพลงได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสและรู้จักเรา "KU SOUND BANK" ธนาคารเสียง เพลงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ KU Soft Power ในอีกรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เราภาคภูมิใจ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์